გვარის შემოწირულობა
ყოველთვიური საგვარეულოს შესაწირი თანხაა-10 ლარი.
საბანკო რეკვიზიტები  GE57LB0711129605526000 
2013 წლის შემოწირულობა »

საგვარეულოს ანგარიშზე 2013 წლის დასაწყისის ნაშთი 0  ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
სახელი გვარი \ თვე იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბ. დეკემბ. სულ,ჯამი
სოფიო მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
არჩილ მოსიძის ხსოვნის სახელზე. შემომტანი მირიან მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
ნიკოლოზ არჩილის-ძე მოსიძის შემოწირულობა; (მოსიძეების გვარის კურთხევა) შემომტანი მირიან მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
შეწირულობა ხატწერისათვის. მოსიძე კობა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
შეწირულობა ხატწერისათვის.მოსიძე რუსუდანი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
გია მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
ბელა მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
ოთარი მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
ხატის შემოწირულობა. მაია მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
ხატის შემოწირულობა. ირაკლი მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
ალექსანდრე მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150
ზაზა მოსიძეს შესაწირავი შემომტანი (შორენა გოჩოლეიშვილი) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50
გელა მოსიძეს შესაწირავი. შემომტანი (შორენა გოჩოლეიშვილი) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50
ზურაბ მოსიძეს შესაწირავი შემომტანი (შორენა გოჩოლეიშვილი) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50
შალვა მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
(მალხაზ მოსიძე)ლადო მოსიძის შემოწირულობა გვარის დალოცვაზე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300
( მოსიძე ფარფალია ლამარა, საგვარეულო ხატის შესაწირი) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
შესაწირი (დოდო მოსიძე) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
(მალხაზ მოსიძე) ბორის მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50
ზვიად მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
მირიან მოსიძე. შემოწირულობა მოსიძეების გვარის კურთხევა და ხატის დაწერა 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50
მალხაზ მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
მოსიძე როზეტა 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
დავითი მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
ნერონ მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
გივი მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50
აზა მოსიძის შემოწირულობა 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
ვახტანგი მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50
სერგო მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
ლარისა მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
ბაკური მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
ხატის შემოწირულობა შინო მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
ზაზა მოსიძეს შესაწირავი (შორენა გოჩოლეიშვილი) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
ლადო-ვლადიმერ მოსიძეს შესაწირავი (შორენა გოჩოლეიშვილი) 50 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
გელა-გელასი მოსიძე შესაწირავი(შორენა გოჩოლეიშვილი) 50$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
ლევანი მოსიძეს შესაწირავი 50$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
მალხაზ მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
ელენე მოსიძე შესაწირი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
მუხრან მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
მანუჩარ მოსიძე შესაწირი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
ლამარა ფარფალია. (შემომტანი ზაურ ფარფალია) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
მანია მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
ნონა მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
ინგა მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
მალხაზ მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 70
ელგუჯა მოსიძე 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
2013 წლის შემოწირულობა - სულ ჯამი » 1968 ლარი

თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს მიერ 2013 წელს გაწეული დანახარჯები
გაწეული ხარჯის დასახელება წელი/თვე/რიცხვი გაწეული ხარჯი (თანხა)

ხატის ჩარჩო.

2013-03-11 170

წმ. დემეტრე II თავდადებულის ხატი. დაწერის საფასური

2013-03-11 700

საგვარეულო ხატის ასლები რომელიც დარიგდა გვარის კურთხევის დღეს.

ესკიზი მეორე ხატის თავისი ჩარჩოთი.

2013-10-01 95

ტრანსპორტირების ხარჯები ხატის შექმნის დროს.

2013-08-02 50

გვარის კურთხევის დღეს სუფრაზე ღვინის თანხა.

2013-10-14 130

საბანკო ანგარიშის მომსახურების საკომისიო.

2013-12-31 15
2013 გაწეული დანახარჯები - სულ ჯამი » 1160 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2013 წელს შემოწირულობა და გაწეული ხარჯები
შემოწირულობა (თანხა) გაწეული ხარჯი (თანხა)
1968 1160
2013 წელს საგვარეულოს მიერ შემოწირულობის და გაწეული ხარჯების ნაშთი (თანხა) » 808 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2013 წლის ბოლოს არსებული ნაშთი 808ლარი
2014 წლის შემოწირულობა »

საგვარეულოს ანგარიშზე 2014 წლის დასაწყისის ნაშთი 808  ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
სახელი გვარი \ თვე იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბ. დეკემბ. სულ,ჯამი
ლარისა მოსიძე 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ელიზბარ მოსიძე 11.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.6
თენგიზ მოსიძის ოჯახის შემოწირულობა ხატისთვის 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
(მალხაზ მოსიძე) დემეტრე მოსიძე,ხატია მოსიძე,დაჩი მოსიძე,ნინო მოსიძე,ნიკოლოზ მოსიძე ხატის შემოწირულობა 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50
კობა მოსიძე. შემოწირულობა გვარის შეკრების დღეს ვარძია. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200
2014 წლის შემოწირულობა - სულ ჯამი » 319.6 ლარი

თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს მიერ 2014 წელს გაწეული დანახარჯები
გაწეული ხარჯის დასახელება წელი/თვე/რიცხვი გაწეული ხარჯი (თანხა)

ხატის ჩიხოლი, ხატის შესაწირი ყუთი, კანდელი, საცეცხლური, დაუჯდომელების და ხატის მოლის საშუალებებით.

2014-05-07 110

საგვარეულო ხატიის დაწერის საფასური.

2014-09-30 800

ხატის ჩარჩო.

2014-10-02 250

ხატის ასლები.

ხატის ფოტოს ელექტო ვერსია მაღალი ხარისხის.

ხატის შექმნის დროს ტრანსპორტირების ხარჯი.

2014-10-03 84.5

საგვარეულოს შესაწირი ეკლესიაში, ვარძია, სადაც დაბრძანდა წმ.დემეტრე II თავდადებულის ხატი და იკურთხა გვარის მეორე ხატი, ასევე გადახდილ იქნა საჯამრთელო პარაკლისი დაილოცა გვარი.

2014-10-12 200

საბანკო ანგარიშის მომსახურების საკომისიო.

2014-12-31 9.46
2014 გაწეული დანახარჯები - სულ ჯამი » 1453.96 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2014 წელს შემოწირულობა და გაწეული ხარჯები
შემოწირულობა (თანხა) გაწეული ხარჯი (თანხა)
319.6 1453.96
2014 წელს საგვარეულოს მიერ შემოწირულობის და გაწეული ხარჯების ნაშთი (თანხა) » -1134.36 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2014 წლის ბოლოს არსებული ნაშთი -326.36ლარი
2015 წლის შემოწირულობა »

საგვარეულოს ანგარიშზე 2015 წლის დასაწყისის ნაშთი -326.36  ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
სახელი გვარი \ თვე იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბ. დეკემბ. სულ,ჯამი
თანხა ხატის შესაწირი ყუთიდან 500.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.35
2015 წლის შემოწირულობა - სულ ჯამი » 500.35 ლარი

თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს მიერ 2015 წელს გაწეული დანახარჯები
გაწეული ხარჯის დასახელება წელი/თვე/რიცხვი გაწეული ხარჯი (თანხა)

აწყურის ღმრთისმშობლის დაუჯდომელი ლოცვის დაწერისთვის შესაწირი.

2015-07-07 200

ხატის ჩიხოლი.

2015-07-04 65

საბანკო ანგარიშის მომსახურების საკომისიო

2015-12-31 2.1
2015 გაწეული დანახარჯები - სულ ჯამი » 267.1 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2015 წელს შემოწირულობა და გაწეული ხარჯები
შემოწირულობა (თანხა) გაწეული ხარჯი (თანხა)
500.35 267.1
2015 წელს საგვარეულოს მიერ შემოწირულობის და გაწეული ხარჯების ნაშთი (თანხა) » 233.25 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2015 წლის ბოლოს არსებული ნაშთი -93.11ლარი
2016 წლის შემოწირულობა »

საგვარეულოს ანგარიშზე 2016 წლის დასაწყისის ნაშთი -93.11  ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
სახელი გვარი \ თვე იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბ. დეკემბ. სულ,ჯამი
ხატის შესაწირი ყუთიდან 0 0 0 0 0 0 0 0 194.05 0 0 0 194.05
2016 წლის შემოწირულობა - სულ ჯამი » 194.05 ლარი

თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს მიერ 2016 წელს გაწეული დანახარჯები
გაწეული ხარჯის დასახელება წელი/თვე/რიცხვი გაწეული ხარჯი (თანხა)

სატელევიზიო ვიდეო შეკვეთა, გვარის მცირე ისტორიით.

2016-05-04 30

საბანკო ანგარიშის მომსახურების საკომისიო.

2016-12-31 1.04
2016 გაწეული დანახარჯები - სულ ჯამი » 31.04 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2016 წელს შემოწირულობა და გაწეული ხარჯები
შემოწირულობა (თანხა) გაწეული ხარჯი (თანხა)
194.05 31.04
2016 წელს საგვარეულოს მიერ შემოწირულობის და გაწეული ხარჯების ნაშთი (თანხა) » 163.01 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2016 წლის ბოლოს არსებული ნაშთი 69.9ლარი
2017 წლის შემოწირულობა »

საგვარეულოს ანგარიშზე 2017 წლის დასაწყისის ნაშთი 69.9  ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
სახელი გვარი \ თვე იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბ. დეკემბ. სულ,ჯამი
2017 წლის შემოწირულობა - სულ ჯამი » 0 ლარი

თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2017 წლის ბოლოს არსებული ნაშთი 69.9ლარი
2018 წლის შემოწირულობა »

საგვარეულოს ანგარიშზე 2018 წლის დასაწყისის ნაშთი 69.9  ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
სახელი გვარი \ თვე იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბ. დეკემბ. სულ,ჯამი
(მალხაზ მოსიძე) თანხა ხატის შესაწირი ყუთიდან 0 0 189.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189.3
(მალხაზ მოსიძე) თანხა შესაწირი ყუთიდან 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.15 0 0 160.15
მოსიძე მუხრან ინდიკოს ძე. საწევრო 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
მოსიძე მანუჩარ ინდიკოს ძე. საწევრო 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
მოსიძე მალხაზ ინდიკოს ძე. საწევრო 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
მოსიძე მაია ომარის ასული. საწევრო 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
მოსიძე ავთანდილი. საწევრო 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
მოსიძე რამაზ. საწევრო 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
ომარილიას ძე მოსიძე (მუხური) 90 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 0 0 0 0 0 0 0 1100 0 0 0 0 1100
2018 წლის შემოწირულობა - სულ ჯამი » 1519.45 ლარი

თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს მიერ 2018 წელს გაწეული დანახარჯები
გაწეული ხარჯის დასახელება წელი/თვე/რიცხვი გაწეული ხარჯი (თანხა)

შესაწირი გვარის სახელით გელათში გვარის შეკრების დღეს, სადაც გადახლ იქნა საჯამრთელო პარაკლისი და მცირე პანაშვილი.

2018-10-13 100

საბანკო ანგარიშის მომსახურების საკომისიო.

2018-12-31 2
2018 გაწეული დანახარჯები - სულ ჯამი » 102 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2018 წელს შემოწირულობა და გაწეული ხარჯები
შემოწირულობა (თანხა) გაწეული ხარჯი (თანხა)
1519.45 102
2018 წელს საგვარეულოს მიერ შემოწირულობის და გაწეული ხარჯების ნაშთი (თანხა) » 1417.45 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2018 წლის ბოლოს არსებული ნაშთი 1487.35ლარი
2019 წლის შემოწირულობა »

საგვარეულოს ანგარიშზე 2019 წლის დასაწყისის ნაშთი 1487.35  ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
სახელი გვარი \ თვე იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბ. დეკემბ. სულ,ჯამი
მოსიძე ზაზა 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20
2019 წლის შემოწირულობა - სულ ჯამი » 20 ლარი

თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს მიერ 2019 წელს გაწეული დანახარჯები
გაწეული ხარჯის დასახელება წელი/თვე/რიცხვი გაწეული ხარჯი (თანხა)

საბანკო ანგარიშის მომსახურების საკომისიო.

2019-12-31 18

საგვარეულო მედლების დამზადება 5 ხუთი ცალი.

2019-10-05 500

ხის (ელდარის ფიჭვი) ნერგების საფასური, რომელიც დაირგო ილიას ტბბის ტერიტორიაზე მოსიძეების საგვარეულოს სახელით.

2019-10-24 225

აბრის საფასური, რომელიც გაკეთდა ილიას ტბის მიმდებარედ დარგული ხეების აღსანისნავად.

2019-10-24 70
2019 გაწეული დანახარჯები - სულ ჯამი » 813 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2019 წელს შემოწირულობა და გაწეული ხარჯები
შემოწირულობა (თანხა) გაწეული ხარჯი (თანხა)
20 813
2019 წელს საგვარეულოს მიერ შემოწირულობის და გაწეული ხარჯების ნაშთი (თანხა) » -793 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2019 წლის ბოლოს არსებული ნაშთი 694.35ლარი
2020 წლის შემოწირულობა »

საგვარეულოს ანგარიშზე 2020 წლის დასაწყისის ნაშთი 694.35  ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
სახელი გვარი \ თვე იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბ. დეკემბ. სულ,ჯამი
ხატის შესაწირი ყუთიდან 0 0 0 0 0 0 0 0 244.65 0 0 0 244.65
მოსიძე მალხაზ ინდიკოს ძე. საწევრო 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 20
მოსიძე მანუჩარ ინდიკოს ძე. საწევრო 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0 30
მოსიძე მუხრან ინდიკოს ძე. საწევრო 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0 30
2020 წლის შემოწირულობა - სულ ჯამი » 324.65 ლარი

თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს მიერ 2020 წელს გაწეული დანახარჯები
გაწეული ხარჯის დასახელება წელი/თვე/რიცხვი გაწეული ხარჯი (თანხა)

საგვარეულო გვერდის www.mosidzeebi.ge საფასური. დომენი და ჰოსტინგი.

2020-03-29 110

საბანკო ანგარიშის მომსახურების საკომისიო

2020-12-31 18
2020 გაწეული დანახარჯები - სულ ჯამი » 128 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2020 წელს შემოწირულობა და გაწეული ხარჯები
შემოწირულობა (თანხა) გაწეული ხარჯი (თანხა)
324.65 128
2020 წელს საგვარეულოს მიერ შემოწირულობის და გაწეული ხარჯების ნაშთი (თანხა) » 196.65 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2020 წლის ბოლოს არსებული ნაშთი 891ლარი
2021 წლის შემოწირულობა »

საგვარეულოს ანგარიშზე 2021 წლის დასაწყისის ნაშთი 891  ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
სახელი გვარი \ თვე იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბ. დეკემბ. სულ,ჯამი
მოსიძე ხათუნა (ნანა) ომარის ასული. შეკვეთილი წირვა. 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
ბადრი არისტრახოს ძე მოსიძე. საწევრო 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 130
2021 წლის შემოწირულობა - სულ ჯამი » 330 ლარი

თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს მიერ 2021 წელს გაწეული დანახარჯები
გაწეული ხარჯის დასახელება წელი/თვე/რიცხვი გაწეული ხარჯი (თანხა)

საგვარეულო გვერდის www.mosidzeebi.ge  საფასური, დომენი და ჰოსტინგი.

2021-03-30 112.20

წმ. დემეტრე თავდადებულის ტაძსრში, დემეტრე თავდადებულის შვილის ვახტანგ მე-3 ის ეკვდერის მოპირკეთება. საგვარეულოს შესაწირი.

2021-04-05 325

საგვარეულოს სახელზე შეკვეთილი წირვა, ლოცვა, პარაკლისი. ტრაპეზი.

2021-05-15 300
2021 გაწეული დანახარჯები - სულ ჯამი » 737.2 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2021 წელს შემოწირულობა და გაწეული ხარჯები
შემოწირულობა (თანხა) გაწეული ხარჯი (თანხა)
330 737.2
2021 წელს საგვარეულოს მიერ შემოწირულობის და გაწეული ხარჯების ნაშთი (თანხა) » -407.2 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2021 წლის ბოლოს არსებული ნაშთი 483.8ლარი
2022 წლის შემოწირულობა »

საგვარეულოს ანგარიშზე 2022 წლის დასაწყისის ნაშთი 483.8  ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
სახელი გვარი \ თვე იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბ. დეკემბ. სულ,ჯამი
2022 წლის შემოწირულობა - სულ ჯამი » 0 ლარი

თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს მიერ 2022 წელს გაწეული დანახარჯები
გაწეული ხარჯის დასახელება წელი/თვე/რიცხვი გაწეული ხარჯი (თანხა)

საგვარეულოს გვერდი www.mosidzeebi.ge საფასური დომენი და ჰოსტინგი.

2022-03-31 113

მოსიძეების გვარის პატრიაქის მიერ  დალოცვის მოწმობის დამზადების საფასური

2022-10-09 40
2022 გაწეული დანახარჯები - სულ ჯამი » 153 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2022 წელს შემოწირულობა და გაწეული ხარჯები
შემოწირულობა (თანხა) გაწეული ხარჯი (თანხა)
0 153
2022 წელს საგვარეულოს მიერ შემოწირულობის და გაწეული ხარჯების ნაშთი (თანხა) » -153 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2022 წლის ბოლოს არსებული ნაშთი 330.8ლარი
2023 წლის შემოწირულობა »

საგვარეულოს ანგარიშზე 2023 წლის დასაწყისის ნაშთი 330.8  ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
სახელი გვარი \ თვე იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბ. დეკემბ. სულ,ჯამი
საგვარეულო ხატის შესაწირი ყუთიდან. 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 175
მალხაზ მოსიძე (ასპინძა) 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50
ზაზა მოსიძე ზურაბის (ჭიჭიკო) ძე წალენჯიხა) 10 10 10 10 10 0 10 10 0 0 0 0 70
მოსიძე მუხრანი ინდიკოს ძე (წალენჯიხა) 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 85
2023 წლის შემოწირულობა - სულ ჯამი » 380 ლარი

თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს მიერ 2023 წელს გაწეული დანახარჯები
გაწეული ხარჯის დასახელება წელი/თვე/რიცხვი გაწეული ხარჯი (თანხა)

საგვარეულოს გვერდი www.mosidzeebi.ge საფასური დომენი და ჰოსტინგი.

2023-04-02 109

საგვარეულოს სახელით შესაწირად დაიკლა ცხვარი აფნიაში. გვარის შეკრების დღეს, 09.09.2023წ. ასევე გადახდილ იქნა წმიდა დემეტრეს თავდადებულის პარაკლისი საგვარეულოსთვის.

2023-09-09 300

ვარძიაში გვარის ხატის სახელზე შეწირა გვარმა.

2023-09-09 50
2023 გაწეული დანახარჯები - სულ ჯამი » 459 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2023 წელს შემოწირულობა და გაწეული ხარჯები
შემოწირულობა (თანხა) გაწეული ხარჯი (თანხა)
380 459
2023 წელს საგვარეულოს მიერ შემოწირულობის და გაწეული ხარჯების ნაშთი (თანხა) » -79 ლარი
თქვენი თემა რედაქტირებულია
საგვარეულოს ანგარიშზე 2023 წლის ბოლოს არსებული ნაშთი 251.8ლარი