კუთხეები
სამცხე ჯავახეთი აფნია

აფნია ჯავახეთის ზეგანზე, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, ქარაფის პირას ჩარიგებული ერთ-ერთი სოფელთაგანია. ზღვის დონიდან 1700-1745 მ სიმაღლეზე, ქ. ახლაქალაქიდან 23 კმ მანძილზე, ხერთვის-ოკამის საავტომობილო გზაზე. უპირატესი ეროვნება – ქართველი. შესულია მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში. მიდამოები უტყეოა. XX საუკუნის შუა წლებში აქ გააშენეს ხელოვნური ფიჭვნარები. ამ ადგილს მერენიის ტყე. უწოდეს.